11 Grudnia 2021 godz - 16:00


Zarząd Koła nr 3 Policja i Rzemiosło PZW w Toruniu informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła za rok 2020 oraz 2021 odbędzie się dnia 11.12.2021r. godz. 16.00 w Siedzibie Koła przy ul. Św.Katarzyny ( Dom Rzemiosła) Zapraszamy.

Każdy wędkarz uczestniczący w zebraniu zobowiązany jest do posiadania przy sobie Legitymacji Członkowskiej.

Proponowany porządek obrad walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła.
 2. Uczczenie minutą ciszy zmarłych Kolegów wędkarzy .
 3. Powitanie wędkarzy i zaproszonych gości.
 4. Wybór sposobu przeprowadzonych głosowań.
 5. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza ( Sekretarzy ) Zebrania.
 6. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu.
 7. Przedstawienie projektu porządku oraz jego przyjęcie do realizacji.
 8. Wybór Komisji:
  • mandatowej
  • skrutacyjnej
  • wyborczej
  • uchwał i wniosków
 9. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania oraz odczytanie podjętych uchwał i wniosków, pytanie czy są uwagi do tych dokumentów, a następnie przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania przez głosowanie.
 10. Sprawozdanie władz i organów za okres sprawozdawczy .
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 12. Wręczenie odznaczeń.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 14. Wystąpienia zaproszonych gości.
 15. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.
 16. Wybory po ustaleniu składu liczbowego władz i organów Koła w drodze uchwały walnego zgromadzenia .
  • Prezesa Koła
  • Członków Zarządu Koła ( 5 – 15 członków wraz z jego prezesem )
  • Członków Komisji Rewizyjnej ( 3- 7 członków )
  • Członków Sądu Koleżeńskiego (przedstawiciela, przedstawicieli do Sądu Rejonowego , 1- 2 osoby ).
  • delegatów i zastępców delegatów na Zjazd Okręgowy .
  • Informacje organizacyjne: na temat wysokości składek członkowskich i okręgowych na rok 2022
 17. Uchwalenie planu pracy i działania Koła oraz budżetu Koła na 2022 rok.
 18. Uchwalenie budżetu z upoważnieniem Zarządu Koła do przeprowadzenia ewentualnej jego korekty
 19. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszonych uchwał i wniosków, dyskusja nad nimi i zatwierdzenie.
 20. Wolne wnioski.
 21. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Koła .
 22. Zamknięcie posiedzenia. • Chcesz zmian w PZW !!!
 • Chesz PZW po staremu !!!
 • Masz pomysł na wędkarstwo !!!
 • Chesz posłuchać co mówią inni !!!
 • Chcesz wiedzieć co można zmienić !!!
 • Chcesz posłuchać co mówią przeciwnicy PZW !!!
 • Chcesz posłuchac co mówią dziąłacze PZW !!!
 • Chcesz sie zaangażować w działaność Koła!!!
 • Chcesz poznać kolegów którzy pracują dla Ciebie !!!
 • Chcesz wiedzieć na co idą twoje pieniądze z opłat !!!
Zapoznaj się z Ordynacją wyborczą na 2021 rok.


W dniu 11 listopada Koło nr 3 przeprowadziło zawody spinningowe - zakończenie sezonu - na jeziorze Grodzieńskim (Mirakowo) .

Zobacz Fotorelację

Głosowaliśmy na projekt rewitalizacji Portu Drzewnego


W 2020 roku po głosowaniu na budrzet obywatelski Miasta Torunia, uzyskano środki w kwocie 2400000zł. Z tych funduszy jak przekazali nam Prezesi PZW Okreg Toruń powstana trzy ostrogi na wejści szyjki do Portu i zostanie pogłębiona szyjka.

W tym roku mamy możliwość uzyskania kolejnych pieniędzy w kwocie 1800000zł.
Z przeznaczeniem na drogę i taras widokowy na końcu wału po lewej stronie oraz na miejsce wodowania środków pływających i parking dla wędkarzy i żeglarzy.
Warto pokazać że nam zależy i oddać głos na ten projekt .

NR Projektu 0781

Spinningowe Zawody z Łodzi

W dniu 17.10.2021r. Odbyły się zawody wędkarskie Koła nr 3 na jeziorze Chełmżyńskim w spinningu.Spinningowe Zawody z Łodzi

W dniu 19.09.2021r. Przeprowadzono zawody wędkarskie Koła nr 3 na jeziorze Grodno(Mirakowo)w spinningu. Wystartowało 19 osób, z wynikiem 0 pkt.

IV Edycja Zawodów Pokoleniowych Toruń - Wisła 29.08.2021r.Kliknij i zobacz

21 sierpnia 2021roku Rozegraliśmy Zawody Gruntowe na rzece Wiśle - NieszawkaW trakcie zawodów złowiono 3 okazałe lescze:
 • Zbigniew Dąbkowski - 62 cm - 2,7 kg
 • Robert Jaskuła - 56 cm - 1,97 kg
 • Stanisław Śnieżawski - 51 cm - 1,49 kg
  (9kB)


  Gruntowe zawody Koła nr 3 Jezioro Grodzieńskie (Mirakowo)


  W zawodach brały udział dwuosobowe drużyny
   Zgłoszone drużyny:
  1. Marcin Marciniak – Piotr Olszewski
  2. Kazimierz Jaworski – Jacek Sadowski
  3. Wojciech Motycki – Piotr Rząşewski
  4. Grzegorz Jarzynka - Damian Janowski
  5. Jacek Marciniak - Wiesław Marciniak
  6. Sławomir Szlachetka - Adam Banaszak
  7. Tomasz Grupa - Grzegorz Długołęcki
  8. Krzysztof Zieliński - Paweł Rogalski
  9. Jacek Grzecznowski - Michał Błaszkiewicz

  Galeria Zawodów


  30.05.2019r. Spławikowe Mistrzostwa Koła nr 3

  Skarbnik Koła prowadzi sprzedaş pozwoleń na 2021r.

  W siedzibie Koła nr 3 ul.Szosa Lubicka 164 (Nad Sklepem Bobas) moşna wykupić pozwolenia na wędkowanie w Okręgu PZW Toruń. Kontakt do Skarbnika pod Tel:507 145 971
  2021.01.31 Niedziela Działaliśmy na Jeziorze Grodno

  W dniu 31.01.2021r. zrobiliśmy przegląd stanu łowiska Jezioro Grodno .
  Przegląd stanowisk pod kątem czystości oraz droşności wędkarskiej.
  Poprawiliśmy kilka stanowisk , usuneliśmy przeszkody na drodze itp.
  Dziękujemy za pracę naszym kolegom.


  Plan Zawodów wędkarskich Koła nr 3 Policja i Rzemiosło na 2021 rok

  Zapoznaj się  2020 rok


  06 września 2020r. Spałwikowe Zawody Wędkarskich Koła nr 3 Jezioro Grodno


  Wyniki Zawodów


  09 sierpnia 2020r. Towarzyskie Zawody Koła nr 3 Jezioro Grodno  W związku z niestabilnym stanem poziomu wody na rzece Wiśle gdzie według planu zawodów zaplanowane są Zawody Gruntowe, decyzją Zarządu Koła zmieniamy na Towarzyskie Spławikowe Zawody na jeziorze Grodno.
  W dniu 09 sierpnia 2020 r. w godzinach od 06.00 do 16.00 przeprowadzono zawody Koła nr 3 metoda spławikową.

  Wyniki Zawodów


  04-05.07.2020 Zawody Koła nr 3 Jezioro Grodno  W dniach 04- 05 lipca 2020 roku Przeprowadziliśmy Druşynowe Gruntowe Zawody Koła nr 3 .


  Wyniki Zawodów


  Zawody gruntowe Koła nr 3 07.06.2020

  W dniu 07.06.2020r. Przeprowadziliśmy Gruntowe zawody 10-co godzinne na Jeziorze Grodzieńskim (Mirakowo)
  Zobacz wyniki

  Zgodnie z zaleceniami ZG PZW podczas zawodów mamy obowiazek stosowania się do regulaminu.
  Załącznik do pobrania


  Komunikat o odwołaniu ograniczeń

  W świetle uregulowań prawnych zawartych w opublikowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r.
  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  ( Dz.U. z dn.29.05.2020 r., Poz. 964) informujemy, şe moşliwe staje się organizowanie wędkarskich zawodów sportowych.
  Za ich organizację i bezpieczeństwo uczestników odpowiada organizator na poziomie jednostki organizacyjnej PZW,
  tj. Prezes Okręgu, Prezes Koła, Prezes Klubu Sportowego, przewodniczący sekcji.
  Szanowne Koleşanki i Koledzy pamiętajmy, şe znoszenie kolejnych ograniczeń nie zwalnia nas z odpowiedzialności!
  Pamiętajmy m.in. o zachowaniu bezpiecznych odległości, maseczek i środków dezynfekujących. Dbajmy o siebie i innych.
  Teodor Rudnik
  Prezes ZG PZW
  PDF


  W zwiazku z ogłoszonym w dniu 16 kwietnia 2020 r. Rozporzadzeniem Rady Ministrów zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwiazku z wystąpieniem stanu epidemii, zamieszczamy informację przekazaną z Sekretariatu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie moşliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb.

  Oto treść komunikatu:
  Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, şe zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

  Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie zamierza przedłuşać, co oznacza, şe z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli moşliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jezorach, rzekach i zbiornikach zaporowych).

  Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m)

  Naleşy równieş pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. Naleşy między innymi mieć na uwadze, şe amatorski połów ryb moşe uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu (kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeşeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

  Informacja na stronie PZW ZG  Informacja organizacyjna od Zarządu Głównego PZW

  W związku z zagroşeniem koronawirusem Covid-19 oraz na podstawie oficjalnej rekomendacji Polskiego Rządu oraz Ministerstwa Sportu o "odwołaniu lub przełoşeniu na późniejszy termin wszelkich imprez sportowych, zgrupowań reprezentacji i wyjazdów zagranicznych"

  Główny Kapitanat Sportowy Polskiego Związku Wędkarskiego w trosce o bezpieczeństwo zawodników, sędziów i organizatorów postanowił odwołać w terminie do końca kwietnia 2020 roku wszelkie zawody wędkarskie wynikające z terminarza imprez krajowych. Jeşeli będzie to moşliwe zawody te zostaną rozegrane w późniejszym terminie.

  Jednocześnie Główny Kapitanat Sportowy rekomenduje w terminie do końca kwietnia 2020 roku o ograniczenie organizacji zawodów wędkarskich realizowanych na swoim terenie przez poszczególne Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Koła PZW.

  W związku z tym odwołujemy zawody zaplanowane na 29 marca 2020.


  Planujemy działania nad jeziorem

  Planujemy działania nad jeziorem , przygotowanie stanowisk , przegląd jeziora, kontrola łowiska.
  W związku z zagroşeniem dla naszego zdrowia po podjęciu decyzji Zarząd powiadomi o terminie prac.
  Konkretny termin podamy w sms.

  16.02.2020 Odwołujemy zawody wędkarskie  W dniu 16 lutego (Niedziela) mamy zaplanowane Zawody Podlodowe na Jeziorze Kamionki
  Ze względu na warunki atmosferyczne zawody zostaną odwołane.


  Spotkanie ędkarszkie takşe.

  19.01.2020 Pierwsze działana na łowisku


  Posprzątaliśmy łowisko, poprawiliśmy miejsce wodowania łodzi. Kontrola Łowiska i czas bardzo dobrze spędzony nad Jeziorem Grodzieńskim  Opłaty na 2020 rok
  W kaşdy 1 poniedziałek po 1 dniu miesiąca w godz. 17:00 - 19:00 w siedzibie Cechu Rzemiosła Róşnych ul. Św. Katarzyny 9/11
  W Kaşdy 1 piątek miesiąca w godz. 17:00 - 19:00 w Siedzibie Koła ul.Szosa Lubicka 164A ( Obok Sklepu BOBAS)
  Lub po kontakcie ze Skarbnikiem kol. Piotrem Hadrysiakiem Tel: 507 145 971 - Biuro Sklepu Bobas ul. Szosa Lubicka 164A I piętro wyłączając soboty i niedziele.

  Opłaty składki całkowitej - bez znişek moşna dokonać w Sklepie Wędkarskim

  przy ul. Działowskiego (Hotel Lipsk obok Manhatanu)


  15.12.2019r.

  Wykonalismy przegląd łowiska Jezioro Grodzieńskie przed końcem sezonu.
  Posprzątaliśmy teren wokoło jeziora, sprawdzilismy teren przed przyjściem zimy.


  Walne Zebranie Koła nr 3

  W dniu 2019.12.07 Odbyło sie Walne Zebranie Członków Koła nr 3, na którym przedstawiliśmy sprawozdanie z działności oraz przeprowadziliśmy wybory uzupełniające do Zarządu.
  Podsumowaliśmy dziąłność sportowa cşłonów koła i ogłosiliśmy Zwycięşców Grand Prix 2018.  Puchary za 3 pierwsze miejsca


  Marcin Marciniak - 1 miejsce GP2019

  Jarosław Weber - 2 miejsce GP2019

  Stanisław Snieşawski - 3 miejsce GP2019  17.11.2019 r. Koło nr 3 Policja i Rzemiosło przeprowadziło Towarzyskie Zawody Spinningowe z łodzi

  Zobacz Wyniki
  W dniu 13.10.2019 r. Koł nr 3 przeprowadziło Spinningowe Mistrzostwa Koła na rzece Wiśle w Toruniu.

  Zobacz Wyniki


  W dniu 2019-09-29 w ramach akcji sprzątanie Świata posprzataliśmy łowisko Jezioro Grodno.


  Spałwikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego NSZZ Policjantów KWP Bydgoszcz - Kruszwica 14.09.2019.


  Nasza trzy osobowa reprezentacja dołączyła do ekipy z KMP w Toruniu i wzieliśmy udział w zmaganiach na Jeziorze Gopło.
  Wyniki osiagniete przez Toruń

   Druşyna KMP I - IV Miejsce w druşynowej klasyfikacji
  • Marcin Marciniak - 2980 pkt - 6 miejsce w sektorze
  • Tereszkiewicz KArol - 2820 pkt - 10 miejsce w sektorze
  • Woşniak Sławomir - 5720 pkt - 2 miejsce w sektorze
   Druşyna KMP II - XII Miejsce w druşynowej klasyfikacji
  • Jędrasik Leszek - 2800 okt - 7 miejsce w sektorze
  • Jakub Szulc - 1620 pkt - 12 miejsce w sektorze
  • Racinowski Rafał - 1380 pkt - 12 miejsce w sektorze
   Druşyna KMP III - V Miejsce w druşynowej klasyfikacji
  • Jaworski Kazimierz - 3140 pkt - 8 miejsce w sektorze
  • Śnieşawski Stanisław - 2740 pkt - 8 miejsce w sektorze
  • Nawrocki Ryszard - 5220 pkt - 2 miejsce w sektorze


 • W dniu 08 września 2019 roku Koło nr 3 Policja i Rzemiosło przeprowadziło Towarzyskie Spinningowe Zawody na Jeziorze Kamionki

  Zobacz Wyniki


  25.08.2019r. Spławikowe Zawody o Puchar Prezesa Koła nr 3 - Jezioro Grodno

  Zobacz Wyniki  Foto Galeria z 3 Edycji Zawodów Pokoleniowych Toruń 2019

  GALERIA FOTO JULIA MOTYCKA

  Galeria foto Sławomir Wirski  Zawody Wsparli:  Gruntowe Mistrzoswa Koła nr 3 rzeka Wisła

  W dniu 14.07.2019r. Mistrzostwa Gruntowe na Wiśle Koła nr 3 Przeprowadzone.
  Zobacz wyniki

  Królowa polskich rzek pozwoliła nam wykazać się umiejętnosciami  30-sto godzinne Zawody Gruntowe

  W dniach 15-16 czerwca na Jeziorze rozegrane zostały 30 godzinne zawody gruntowe. Zawody sędziowali Sędzia Główny Mirosław Kopacz i Sędzia Sekretarz Ryszard Godzimski.
  Zobacz wyniki

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za atmosferę jaka panowała na łowisku było super.
  Dzień Dziecka 2019 Spławikowe Zawody odbyły sie na Jeziorze Grodno 09.06.2019r.

  Zobacz Wyniki  02.06.2019r. Spinningowe Zawody z łodzi i brzegu

  Zobacz Wyniki


  Nowe stanowiska na Łowisku

  Na terenie jeziora Grodno powstały trzy nowe specjalne stanowiska, które maja usprawnić korzystanie z łowiska:

  19.05.2019r. Spławikowe Mistrzostwa Koła nr 3


  Zobacz Wyniki


  Jeszcze tydzień pozostał na opłaty

  Do 30.04.2019r. moşna dokonać opłat za wędkowanie bez potrzeby płacenia wpisowego.
  Nasz kolega Skarbnik bardzo chętnie pomorze w tej sprawie.
  W razie potrzeby prosze o kontakt telefoniczny Piotr Hadrysiak Tel: 507 145 971


  Od 01.05.2019r W kaşdy 1 poniedziałek po 1 dniu miesiąca w godz. 17:00 - 18:00

  w Siedzibie Koła ul.Szosa Lubicka 164A ( Obok Sklepu BOBAS) zbiera się Zarząd Koła Zapraszamy zainteresowanych


  14.04.2019r Spławikowe Zawody Wędkarskie


  W dniu 14 kwietnia na jeziorze Grodno Koło nr 3 zorganizował Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Sklepu Pasjonat.


  Zobacz Wyniki


  Przygotowanie łowiska 2019.04.06 Jezioro Grodno

  Koledzy wędkarze z Koła nr 3 zaproponowali termin 06.04.2019 jako czas na przygotowanie łowiska na Jeziorze Grodno. Zebrało sie 10 zapaleńców z Koła nr 3, wspólnie przycięliśmy trzciny w stanowiskach wędkarskich, gałęzie oraz posprzątaliśmy łowisko. Powstały dwa nowe stanowiska co dało nam 30 stanowisk oznakowanych i przygotowanych do konkursowych zmagań.
  Bardzo mocno chcemy podziękować kolejny raz kolegom i koleşanką z wędkarskiej braci za moşliwość posprzątania butelek po złocistym napoju , opakowań i resztek jedzenia oraz innych nieczystości, którymi oznaczyli miejsca swojego pobytu nad wodą.
  A szczególne podziękowania dla sześciu młodych ludzi którzy na patelni urządzili sobie spotkanie i przy okazji pokazali swoja siłę wyrywając słupki z historycznej ścieşki edukacyjnej bo siła mięśni jest większa niş siła wiedzy. - Naprawiliśmy po was szkody - kolejny raz .
  Powstało miejsce na ognisko z drewnianymi balami jako ławki , liczymy şe ten pomysł przyjmie się wśród wędkarzy i przetrwa jakis czas.
  Zaproszenie


  17 marca 2019 r. Zawody spławikowe

  Pierwsze w tym roku Towarzyskie Zawody Spławikowe Kola nr 3 na Jeziorze Grodno zostały przeprowadzone.


  Zobacz Wyniki


  Nasz Kolega Jacek Barczak wyszedł z prośbą do wędkarzy,

  potrzebuje puste szpule po şyłce i plecionce.
  Jesli masz wyrzucić to moşesz przekazać szpuke Jackowi.
  Moşna je pozostawić w sklepie wedkarskim Troć na Rubinkowie u Kolegi Artura.


  Luty-Marzec 2019 r działana na łowisku grodno

  W Styczniu posprzątaliśmy teren łowiska , zamieściliśmy informacje dotyczące jeziora Grodno wszystko dla wygody i przyjemnego pobytu nad wodą.
  Po tygodniu pojechaliśmy nad wodę i zobaczyliśmy jak inni uşytkownicy jeziora doceniają naszą pracę. Śmieci na nowo pozostawione - bo przecieş za cięşko zabrać butelki i puszki po piwie, tablice informacyjne połamane pozrywane i rzucone na ziemie.
  Serdecznie wszystkim dziękujemy za takie podejście - jest super wolicie być śmieciarzami i marudzić şe jest syf to nie z nami my nadal będziemy sprzątać .
  Niedługo pojawią się na naszej stronie zdjęcia tych co doceniają nasza pracę.

  Ułatwiliśmy dostęp do łowiska od strony Pomnika gdzie zwaliło sie wielkie drzewo - juş moşna tam dojechać i łowić a do waszych smieci postawiliśmy śmietnik teraz warto go uşywać.

  Dziś 02.03.2019 naprawiliśmy drogę wjazdową na Patelnie - moşna dojechać i miło spędzić czas nad wodą


  Jezioro Grodno w TV


  20 stycznia 2019 r Działamy na łowisku


  Pierwsze prace na łowisku w 2019 roku juz za nami. Zadbaliśmy o bezpieczeństwo usuwając wiatrołomy nad stanowiskami wędkarskimi  Opłaty i składki na 2019 rok

  Opłaty i Składki Członkowskie Opłaty na 2019rok
  W kaşdy 1 poniedziałek po 1 dniu miesiąca w godz. 17:00 - 19:00 w siedzibie Cechu Rzemiosła Róşnych ul. Św. Katarzyny 9/11
  W Kaşdy 2 poniedziałek po 1 dniu miesiąca w godz. 16:30 - 18:00 w Siedzibie Koła ul.Szosa Lubicka 164A ( Obok Sklepu BOBAS)
  Lub po kontakcie ze Skarbnikiem kol. Piotrem Hadrysiakiem Tel: 507 145 971 - Biuro Sklepu Bobas ul. Szosa Lubicka 164A I piętro wyłączając soboty i niedziele.  W dniu 2018.12.16 Odbyło sie Walne Zebranie Członków Koła nr 3, na którym przedstawiliśmy sprawozdanie z działności oraz przeprowadziliśmy wybory uzupełniające do Zarządu. W ramch działności statutowej koła powołalismy Sąd Koleşęński przy Kole nr 3 . Podsumowaliśmy dziąłność sportowa cşłonów koła i ogłosiliśmy Zwycięşców Grand Prix 2018.
  Puchary za 3 pierwsze miejsca

  Sławomir Szlachetka 1 miejsce GP2018

  Marcin Marciniak 2 miejsce GP2018

  Jacek Cyrklaf 3 miejsce GP2018


  Planowane Zawody Wędkarskie na 2019 rok Koła nr 3 Policja i Rzemiosło

  1. 20.01.2019 Zawody Podlodowe - Jezioro Grodno
  2. 10.02.2019 Zawody Podlodowe - Jezioro Grodno
  3. 14.04.2019 Zawody Spławikowe - Jezioro Grodno
  4. 12.05.2019 Zawody Spławikowe - Jezioro Grodno
  5. 15-16.06.2019 24 godzinne Zawody Gruntowe - Jezioro Grodno
  6. 14.07.2019 Zawody Gruntowe - Rzeka Wisła
  7. 04.08.2019 Zawody Spławikowe - Jezioro Grodno
  8. 07.09.2019 Zawody Spinningowe - Jezioro Kamionki
  9. 13.10.2019 Zawody Spinningowe - Rzeka Wisła
  10. 17.11.2019 Zawody Spinningowe z łodzi - Jezioro Grodno
  Sprawdź obłoşenie konkursami Jezioro Grodno 2019r.

  Jedziesz nad wod pomyśl o innych
  WĘDKARSTWO

  Doskonałym antidotum na przytłaczający świat, który toczy się coraz szybszym tempem jest kontakt z przyrodą z dala od zgiełku miast i natłoku obowiązków. Nic tak nie uspokaja człowieka jak widok i dźwięki przyrody nieskaşonej miejskim zgrzytem. Uwaşam, şe jednym ze sposobów obcowania z kojącym działaniem natury jest wędkarstwo.
  Ten piękny sport postrzegany jest zazwyczaj jako osoba gapiąca się w spławik i wyczekująca na zdobycz w postaci ryby która jest jedynym celem wędkarskiej wyprawy. Otóş wędkarstwo polega na czymś zupełnie innym. Róşnica jaka oddziela wędkarza od rybaka jest taka, şe rybak poławia ryby głównie dla ich mięsa czy zysku, a wędkarz łowi ryby i wypuszcza je z powrotem do wody( choć zabieranie ryb według regulaminu jest dozwolone) delektując się satysfakcją, şe zdołał przechytrzyć wbrew pozorom niegłupią rybę. Ponadto cisza i spokój na wodą powoduje şe ciało i dusza człowieka wycisza się i relaksuje.
  Obserwowanie przyrody pozwala zrozumieć jej mechanizmy i działa to jak naturalny narkotyk nie powodujący skutków ubocznych. Kto pozna na czym polega tak naprawdę wędkarstwo wtedy kaşdy wolny czas będzie chciał spędzać na wędkowaniu, poniewaş uzaleşni się od upragnionego spokoju i ciszy płynącej od naszej matki Ziemi. Zachęcam kaşdego do zapoznania się z praktyką wędkarską i gwarantuję şe przyniesie to bardzo wiele korzyści dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.

  Cytat z spero.org.pl

  O nas

  W styczniu 2017 roku kontynuując tradycje wędkarskie dwóch kół PZW Policji i Cechu Rzemiosł Róşnych w Toruniu, które połączyły się i będą od tej pory działać jako jedno koło pod nazwą Koło nr 3 Policja i Rzemiosło. Połączenie kół jest wynikiem zalecenia Okręgu PZW w Toruniu , który zachęcił nas do polaczenia kół zrzeszających mniej niş 100 wędkarzy co ma ułatwić dalszą działalność.