Info o Konkursie

Konkurs Gruntowy

16 kwietnia 2023r. ( Niedziela ) Gruntowy Konkurs Wedkarski dla Koła nr 3 Policja i Rzemiosło na jeziorze Grodno ( Mirakowo).
Zbiórka uczestników na Patelni o godz. 6:00.
Łowimy metodą gruntową bez spławików na dwie wędki.

Zapisy na listę uczestników przyjmowane są do dnia 11.04.2023r.
pod nr tel:(SMS) 795 044 412 Prezes Koła
Lista zgłoszonych uczestników

  Lista zgłoszeń uczestników konkursu:
 1. Adam Banaszek
 2. Bartosz Dąbkowski
 3. Bożena Serafin
 4. Damian Janowski
 5. Eugeniusz Banaszek
 6. Jacek Marciniak
 7. Jacek Wolanowski -Senior
 8. Kazimierz Jaworski
 9. Krzysztof Bartoszewicz
 10. Krzysztof Krzemiński
 11. Krzysztof Tkaczyk
 12. Krzysztof Zientarski
 13. Łukasz Jarzynka
 14. Maciej Rzodkiewicz
 15. Maciej Zieliński
 16. Marcin Marciniak
 17. Marek Piasecki
 18. Mariusz Szpot
 19. Paweł Lubocki
 20. Paweł Rogalski
 21. Piotr Rzążewski
 22. Sławomir Wirski
 23. Stanisław Śnieżawski
 24. Wiktor Kierski - Senior
 25. Wojciech Motycki
 26. Zbigniew Dąbkowski
 27. Sławomir Szlachetka

Lista z uczestników startujących

  Lista uczestników konkursu:
 1. Adam Banaszek
 2. Bartosz Dąbkowski
 3. Bożena Serafin
 4. Damian Janowski
 5. Eugeniusz Banaszek
 6. Jacek Marciniak
 7. Jacek Wolanowski -Senior
 8. Kazimierz Jaworski
 9. Krzysztof Bartoszewicz
 10. Krzysztof Tkaczyk
 11. Krzysztof Zientarski
 12. Łukasz Jarzynka
 13. Maciej Rzodkiewicz
 14. Maciej Zieliński
 15. Marcin Marciniak
 16. Piotr Rzążewski
 17. Sławomir Wirski
 18. Stanisław Śnieżawski
 19. Wiktor Kierski - Senior
 20. Zbigniew Dąbkowski
 21. Sławomir Szlachetka
  Konkurs Sędziowali:
 1. Sędzia Główny - Grzegorz Jarzynka
 2. Sędzia Sekretarz - Wojciech Motycki
 3. Sędzia Liniowy - Krzysztof Zieliński
 4. Sędzia Liniowy - Łukasz Jarzynka
 5. Sędzia Liniowy - Damian Janowski
 6. Sędzia Liniowy - Sławomir Szlachetka
 7. Sędzia Liniowy - Jacek Sadowski
 8. Sędzia Liniowy - Adam BanaszekWyniki Konkursu w dwóch sektorach

Imię i Nazwisko Stanowisko Sektor Wynik - pkt. Miejsce w Sektorze Miejsce Ogółem
Marcin Marciniak 12 A 2670 1 1
Piotr Rzążewski 16 B 2570 1 2
Marciniak Jacek 4 A 2580 2 3
Maciej Rzodkiewicz 14 B 2530 2 4
Łukasz Jarzynka 6 A 2110 3 5
Adam Banaszek 24 B 2050 3 6
Zbigniew Dąbkowski 3 A 2020 4 7
Krzysztof Zientarski 20 B 1640 4 8
Sławomir Wirski 2 A 1950 5 9
Kazimierz Jaworski 17 B 1430 5 10
Damian Janowski 11 A 1820 6 11
Sławomir Szlachetka 22 B 1010 6 12
Krzysztof Tkaczyk 7 A 1710 7 13
Bartoszewicz Krzysztof 23 B 820 7 14
Maciej Zieliński 13 B 1700 8 15
Bożena Serafin 19 B 660 8 16
Stanisław Śnieżawski 9 A 1530 9 17
Bartosz Dąbkowski 21 B 630 9 18
Banaszek Eugeniusz 8 A 1090 10 19
Kierski Wiktor 1 A 660 10 20
Wolanowski Jacek 1a A 0 11 21

Podczas Konkursu zebraliśmy sumę 1200 zł na wsparcie Tomka Barańskiego

Cała suma została wpłacona na konto Zrzutka.pl

Tu możesz zobaczyć darczyńców

Do Druku
Zdjęcia z konkursu

Regulamin Towarzyskich Konkursów Wędkarskich
Koła Nr 3 Policja I Rzemiosło PZW Okręg Toruń

§ 1
  Postanowienia ogólne.
 1. Organizatorem konkursu ”Konkrs wędkarski Koła PZW nr 3 Policja i Rzemiosło Toruń ”, jest Zarząd Koła PZW nr 3 Policja i Rzemiosło Toruń.
 2. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego”.
 3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formę i przebieg konkursu.
§ 2
  Czas trwania konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu i godzinie podanej w:
  • Kalendarzu imprez wędkarskich koła PZW nr 3 Policja i Rzemiosło Toruń
  • W komunikacie zamieszczonym na stronie Koła
  • Krótkiej wiadomości tekstowej przesłanej na podany przez uczestnika nr telefonu komórkowego.
§ 3
  Cele i zadania Zawodów/Konkursu
 1. Integracja środowiska wędkarskiego.
 2. Upowszechnianie wędkarstwa.
 3. Promowanie zdrowego trybu życia.
 4. Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.
§ 4
  Zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników Zawodów/Konkursu.
 1. W konkursach mogą brać udział członkowie koła PZW nr 3 Policja i Rzemiosło Toruń oraz zaproszeni członkowie PZW innych kół.
 2. Osoby wyrażające chęć uczestniczenia w konkursach są zobowiązane potwierdzić swój start w zawodach nie później niż 7 dni przed konkursem.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie przez V-ce prezesa ds. Sportu Koła lub wyznaczone osoby funkcyjne Zarządu Koła- szczegóły na stronie internetowej Koła.
 4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i szczegółowych regulaminów poszczególnych dyscyplin (metod) wędkarskich/ spławikowa, gruntowa, spinningowa, pod lodową/ oraz pozwoleniem na publikację i wykorzystanie wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych.
 5. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie pozwoli organizatorowi przygotowanie określonej ilości stanowisk na łowisku oraz logistycznie przygotować zaplecze konkursu.
 6. Nie zgłoszenie się w określonym czasie a stawienie się do konkursu będzie skutkowało losowaniem stanowiska z puli wykluczonych z podstawowego składu o ile organizator wyznaczy takowe.
§ 5
  Szczególne zasady obowiązujące podczas zawodów
 1. Wylosowane stanowisko przez zawodnika nie podlega zamianie na inne wolne, jak również nie wolno zamieniać stanowisk pomiędzy zawodnikami pomimo obopólnej zgody.
 2. Podczas konkursu zawodnik może ustawić stanowisko do wędkowania w wodzie lecz nie głębszej niż wysokość krótkich kaloszy
 3. Konkurs rozpoczyna się nie później niż 2 godziny od wyznaczonej zbiórki
 4. Rejon konkursu (na Jeziorze Grodzieńskim) będzie podzielony na dwa sektory SEKTOR „A” tzw. (PŁOT lub ORZESZKI). i SEKTOR „B” tzw. ( PATELNIA)
 5. Zgodnie z zasadami i regulaminem PZW podczas zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających przez uczestników, sędziów , gości oraz organizatorów.
 6. W konkursach na jeziorze Grodno wyznaczone będą specjalne stanowiska dla seniorów, którzy będą losować je między sobą. Wyznaczenie tych miejsc nastąpi po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w konkursie przez seniora.
 7. Podczas konkursów spinningowych z łodzi, obsada łodzi stanowi jedna drużynę i łowi na wspólny wynik. Obsada łodzi to maksymalnie 2 osoby łowiące.
 8. Konkursy spinningowe rozgrywane będą na żywej rybie, każda ryba złowiona wraca do wody po zmierzeniu przez sędziego konkursu.
 9. 9Zgłoszenie ryby do pomiaru przez sędziego będzie sygnalizowane przez uczestnika przez oznakowanie ( kamizelka odblaskowa/ flaga ) zgodnie z ustaleniami podczas odprawy.
§ 6
  Zasady wyłaniania zwycięzcy:
 1. Ryby ważone będą przez komisję sędziowską w sektorach A i B najlepszy wynik z każdego sektora daje dwa pierwsze miejsca 1 i 2 drugi wynik w sektorach daje kolejne dwa miejsca 3 i 4 miejsce i kolejne
 2. Konkkurs rozgrywany będzie w jednej turze
§ 7
  Zasady przyznawania nagród.
 1. Klasyfikacja końcowa w konkursie zostanie ustalona zgodnie z przepisów PZW.
 2. W konkursie dla zwycięzców, zostaną przyznane nagrody honorowe ( puchary, medale, dyplomy) lub nagrody rzeczowe.
 3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu zakończenia konkursu podczas ogłoszenia wyników.
 4. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie wskazanym przez organizatora, pozostanie ona przeznaczona na kolejne konkursy.
 5. W konkursie zostaną przyznane puchary/statuetki/ za zajęte miejsca od 1 – 3 oraz dopuszczone jest wręczanie dyplomów okolicznościowych lub medali okolicznościowych.
 6. Ustalenie poszczególnych nagród należy do organizatora i nie podlega reklamacjom.
§ 8
  Udostępnienie regulaminu.
 1. Pełna treść regulaminu jest dostępna w siedzibie organizatora , na stronie internetowej Koła oraz u Sędziego Konkursu.
§ 9
  Ochrona danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest PZW Zarząd Główny, ul. Twarda 42, 00 – 831 Warszawa.
 2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PZW Okręg Toruń, ul. Słowackiego 80, 87 – 100 Toruń, służy następujący adres email: pzwtorun@wp.pl.
 3. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane osobowe oraz wizerunek Uczestników biorących udział w Zawodach przetwarzane będą w celu przeprowadzenia tych Zawodów, w tym prowadzenia związanych z tym ewidencji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród, ich wykorzystania oraz dokonania niezbędnych obowiązków podatkowych.
 4. 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczestnika wraz z zajętym przez niego miejscem we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o zawodach i ich wynikach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Zawodach.
 5. Udział w Zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o zawodach i ich wynikach. W przypadku braku zgody na publikację wizerunku, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Zawodach.
 6. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.
 7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 10
  Postanowienia końcowe.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników konkursu.
 2. Zdobywcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu ( rzeczowego, finansowego).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez laureata konkursu nagrody ( w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji ( sprzedawca).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminach o czym informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy PZW i prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub konkursem będą rozstrzygane ostatecznie przez Sędziego zawodów.
§ 11
  Grand PRIX Koła nr 3 Policja i Rzemiosło
 1. Do cyklu Grand Prix 2020 zaliczane będą zawody oznaczone (GP) w wykazie zawodów
 2. Każdy uczestnik Zawodów w cyklu GP będzie klasyfikowany
 3. Wyniki Grand Prix 2020 ogłoszone będą na Walnym Zebraniu Koła w grudniu 2020 roku.
 4. Bieżące wyniki cyklu GP publikowane będą na stronie internetowej Koła nr 3 www.policjairzemioslo.cba.pl w zakładce Konkursy
 5. Wszelkie ustalenia i informacje proszę kierować do V-ce Prezesa ds. Sportu Koła

Kontakt : policjairzemioslo@gmail.com :© Wojtek Motycki