Info o Konkursie

13 - 14.07.2024 Jezioro Grodzieńskie ( Mirakowo) Gruntowy Maraton Koła nr 3.

Lista zgłoszonych uczestników

 1. Grupa Tomasz - Wojciech Motycki
 2. Szlachetka Sławomir - Wirski Sławomir
 3. Śnieżawski Stanisław - Rzążewski Piotr
 4. Marciniak Marcin - Olszewski Piotr
 5. Karpiński Radosław - Dembiński Sebastian
 6. Janowski Damian - Tkaczyk Krzysztof
 7. Szpot Mariusz - Szpot Sławomir
 8. Wrzochal Sławomir - Cyrklaf Jacek
 9. Jarzynka Łukasz - Rzodkiewicz Maciej
 10. Rafał Zamilski - Łukasz Pokrzywiński

Lista strtujących

 1. Grupa Tomasz - Wojciech Motycki
 2. Szlachetka Sławomir - Wirski Sławomir
 3. Śnieżawski Stanisław - Rzążewski Piotr
 4. Marciniak Marcin - Olszewski Piotr
 5. Karpiński Radosław - Dembiński Sebastian
 6. Janowski Damian - Tkaczyk Krzysztof
 7. Szpot Mariusz - Szpot Sławomir
 8. Wrzochal Sławomir - Cyrklaf Jacek
 9. Jarzynka Łukasz - Rzodkiewicz Maciej
 10. Rafał Zamilski - Łukasz Pokrzywiński
  Sądziowie Konkursu:
 1. Sędzia Główny - Jan Jabczyński
 2. Sędzia Sekretarz - Łukasz Jarzynka
 3. Sędzia Liniowy - Sławomir Szlachetka
 4. Sędzia Liniowy - Damian JanowskiZdjęcia i opis z konkursu

Galeria Foto
Wyniki Konkursu

Imię i Nazwisko Stanowisko Wynik - pkt. Miejsce
Marcin Marciniak - Piotr Olszewski 16 37660 1
Damian Janowski - Krzysztof Tkaczyk 20 32010 2
Łukasz Pokrzywiński - Rafał Zamilski 18 28140 3
Radosław Karpiński - Sebastian Dembiński 27 26950 4
Jacek Cyrklaf - Sławomir Wrzochal 24 22420 5
Sławomir Szlachetka - Sławomir Wirski 22 22130 6
ŁukasZ Jarzynka - Maciej Rzodkiewicz 28 19310 7
Stanisław Snieżawski - Piotr Rzążewski 26 18130 8
Tomasz Grupa - Wojciech Motycki 19 13730 9
Mariusz Szpot - Sławomir Szpot 25 8690 10

Lista Ważeń

Wersja do druku
Widok na jezioro Grodzieńskie
Łowiskiem na czas zawodów są stanowiska wokół Patelni.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

  Program Konkursu:13.07.2024
 • 08:00– Odprawa:
 • Omówienie zasad i terenu łowiska
 • Sprawdzenie uprawnień do łowienia
 • Losowanie Stanowisk
 • Rozejście się na stanowiska
 • 09:50 – 1 sygnał – Nęcenie
 • 10:00 – 2 sygnał – Rozpoczęcie łowienia
  14.07.2024
 • 11:50 – 3 Sygnał – 10 min do zakończenia łowienia
 • 12:00 – 4 Sygnał – Zakończenie łowienia
 • 12:00 – Ważenie Końcowe ryb
 • 13:00 – Zakończenie zawodów podsumowanie
 • Odczytanie wyników
 • Klasyfikacja drużyn
 • Wręczenie Nagród
 • 14:00 - Zamknięcie Zawodów

W trakcie zawodów sędziowie w określonym czasie będą dokonywać ważenia ryb, które trafią do wody.- Intensywność ważeń podyktowana będzie ilością zgłoszonych ryb i warunkami atmosferycznymi.

13.07.2024 Pomiędzy 15:00 a 16:00 przewidywany jest posiłek dostarczony na stanowiska ( zupa i 2 danie catering)

Zawody jako Sędzia główny sędziuje Jan Jabczyński, który ma decydujące zdanie we wszystkich sprawach podczas Konkursu.
Maraton gruntowy trwa około 30 godzin, łowimy w drużynach 2 osobowych, dopuszczamy możliwość startu 1 osoby jako drużyna.

Zasady dotyczące zanęt w trakcie rozgrywania zawodów

1. Każdy członek drużyny dwuosobowej łowi na jedną wędkę, jeżeli osoba startuje sama jako drożyna może łowić na dwie wędki.

2. Limit zanęty sporzywczej do 2 kg na drużynę.

3. Ziemia i glina bez limitu.

4. Ziarna typu konopie, pszenica, pęczak, groch itd. Max do 2 litrów na drużynę.

5. Przynęty żywe (robaki – bez limitu)

6. Nęcenie w trakcie zawodów gruntowych:
Używamy - koszyczków zanętowych, koszyków dużych (szklanek), rakiet.

7. Ukleja wyłączona z zawodów, po złowieniu ryba trafia natychmiast do wody i nie dopuszcza się przetrzymywania w siatce.

8. Proszę o zastosowanie się do powyższych zasad.

Vice Prezes Koła Do Spraw Sportu Grzegorz Jarzynka.
Komunikat do druku
Regulamin Towarzyskich Konkursów Wędkarskich
Koła Nr 3 Policja I Rzemiosło PZW Okręg Toruń

§ 1
  Postanowienia ogólne.
 1. Organizatorem konkursu ”Konkrs wędkarski Koła PZW nr 3 Policja i Rzemiosło Toruń ”, jest Zarząd Koła PZW nr 3 Policja i Rzemiosło Toruń.
 2. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego”.
 3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formę i przebieg konkursu.
§ 2
  Czas trwania konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu i godzinie podanej w:
  • Kalendarzu imprez wędkarskich koła PZW nr 3 Policja i Rzemiosło Toruń
  • W komunikacie zamieszczonym na stronie Koła
  • Krótkiej wiadomości tekstowej przesłanej na podany przez uczestnika nr telefonu komórkowego.
§ 3
  Cele i zadania Zawodów/Konkursu
 1. Integracja środowiska wędkarskiego.
 2. Upowszechnianie wędkarstwa.
 3. Promowanie zdrowego trybu życia.
 4. Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.
§ 4
  Zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników Zawodów/Konkursu.
 1. W konkursach mogą brać udział członkowie koła PZW nr 3 Policja i Rzemiosło Toruń oraz zaproszeni członkowie PZW innych kół.
 2. Osoby wyrażające chęć uczestniczenia w konkursach są zobowiązane potwierdzić swój start w zawodach nie później niż 7 dni przed konkursem.
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie przez V-ce prezesa ds. Sportu Koła lub wyznaczone osoby funkcyjne Zarządu Koła- szczegóły na stronie internetowej Koła.
 4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i szczegółowych regulaminów poszczególnych dyscyplin (metod) wędkarskich/ spławikowa, gruntowa, spinningowa, pod lodową/ oraz pozwoleniem na publikację i wykorzystanie wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych.
 5. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie pozwoli organizatorowi przygotowanie określonej ilości stanowisk na łowisku oraz logistycznie przygotować zaplecze konkursu.
 6. Nie zgłoszenie się w określonym czasie a stawienie się do konkursu będzie skutkowało niedopuszczeniem do startu w zawodach.
 7. Po upływie terminu zgłoszeń, zgłoszenia do startu w zawodach nie będę przyjmowane.
§ 5
  Szczególne zasady obowiązujące podczas zawodów
 1. Wylosowane stanowisko przez zawodnika nie podlega zamianie na inne wolne, jak również nie wolno zamieniać stanowisk pomiędzy zawodnikami pomimo obopólnej zgody.
 2. Podczas konkursu zawodnik może ustawić stanowisko do wędkowania w wodzie lecz nie głębszej niż wysokość krótkich kaloszy
 3. Konkurs rozpoczyna się nie później niż 2 godziny od wyznaczonej zbiórki
 4. Nęcenie będzie odbywać się na 10 minut przed startem zawodów. Co będzie zasygnalizowane sygnałem dźwiękowy jak i również w formie informacji ustnej na odprawie przed zawodami.
 5. Rejon konkursu (na Jeziorze Grodzieńskim) będzie podzielony na dwa sektory SEKTOR „A” tzw. (PŁOT lub ORZESZKI). i SEKTOR „B” tzw. ( PATELNIA)
 6. Zgodnie z zasadami i regulaminem PZW podczas zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających przez uczestników, sędziów , gości oraz organizatorów.
 7. W konkursach na jeziorze Grodno wyznaczone będą specjalne stanowiska dla seniorów, którzy będą losować je między sobą. Wyznaczenie tych miejsc nastąpi po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w konkursie przez seniora.
 8. Podczas konkursów spinningowych z łodzi, obsada łodzi stanowi jedna drużynę i łowi na wspólny wynik. Obsada łodzi to maksymalnie 2 osoby łowiące.
 9. Konkursy spinningowe rozgrywane będą na żywej rybie, każda ryba złowiona wraca do wody po zmierzeniu przez sędziego konkursu.
 10. Zgłoszenie ryby do pomiaru przez sędziego będzie sygnalizowane przez uczestnika przez oznakowanie ( kamizelka odblaskowa/ flaga ) zgodnie z ustaleniami podczas odprawy.
§ 6
  Zasady wyłaniania zwycięzcy:
 1. Ryby ważone będą przez komisję sędziowską w sektorach A i B najlepszy wynik z każdego sektora daje dwa pierwsze miejsca 1 i 2 drugi wynik w sektorach daje kolejne dwa miejsca 3 i 4 miejsce i kolejne
 2. Konkkurs rozgrywany będzie w jednej turze
§ 7
  Zasady przyznawania nagród.
 1. Klasyfikacja końcowa w konkursie zostanie ustalona zgodnie z przepisów PZW.
 2. W konkursie dla zwycięzców, zostaną przyznane nagrody honorowe ( puchary, medale, dyplomy) lub nagrody rzeczowe.
 3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu zakończenia konkursu podczas ogłoszenia wyników.
 4. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie wskazanym przez organizatora, pozostanie ona przeznaczona na kolejne konkursy.
 5. W konkursie zostaną przyznane puchary/statuetki/ za zajęte miejsca od 1 – 3 oraz dopuszczone jest wręczanie dyplomów okolicznościowych lub medali okolicznościowych.
 6. Ustalenie poszczególnych nagród należy do organizatora i nie podlega reklamacjom.
§ 8
  Udostępnienie regulaminu.
 1. Pełna treść regulaminu jest dostępna w siedzibie organizatora , na stronie internetowej Koła oraz u Sędziego Konkursu.
§ 9
  Ochrona danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest PZW Zarząd Główny, ul. Twarda 42, 00 – 831 Warszawa.
 2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PZW Okręg Toruń, ul. Słowackiego 80, 87 – 100 Toruń, służy następujący adres email: pzwtorun@wp.pl.
 3. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane osobowe oraz wizerunek Uczestników biorących udział w Zawodach przetwarzane będą w celu przeprowadzenia tych Zawodów, w tym prowadzenia związanych z tym ewidencji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród, ich wykorzystania oraz dokonania niezbędnych obowiązków podatkowych.
 4. 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczestnika wraz z zajętym przez niego miejscem we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o zawodach i ich wynikach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Zawodach.
 5. Udział w Zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o zawodach i ich wynikach. W przypadku braku zgody na publikację wizerunku, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w Zawodach.
 6. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.
 7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 10
  Postanowienia końcowe.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników konkursu.
 2. Zdobywcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu ( rzeczowego, finansowego).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez laureata konkursu nagrody ( w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji ( sprzedawca).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminach o czym informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy PZW i prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub konkursem będą rozstrzygane ostatecznie przez Sędziego zawodów.
§ 11
  Grand PRIX Koła nr 3 Policja i Rzemiosło
 1. Do cyklu Grand Prix 2020 zaliczane będą zawody oznaczone (GP) w wykazie zawodów
 2. Każdy uczestnik Zawodów w cyklu GP będzie klasyfikowany
 3. Wyniki Grand Prix 2020 ogłoszone będą na Walnym Zebraniu Koła w grudniu 2020 roku.
 4. Bieżące wyniki cyklu GP publikowane będą na stronie internetowej Koła nr 3 www.policjairzemioslo.cba.pl w zakładce Konkursy
 5. Wszelkie ustalenia i informacje proszę kierować do V-ce Prezesa ds. Sportu Koła

Kontakt : policjairzemioslo@gmail.com :© Wojtek Motycki