Opłaty i Składki Członkowskie na 2023 rok

Koło nr 3 Policja i Rzemiosło prowadzi sprzedaż zezwoleń na wędkowanie na wodach Okręgu PZW Toruń

Zasady i sposoby opłat

W każdy 1 poniedziałek po 1 dniu miesiąca w godz. 18:00 - 19:00 w
siedzibie Cechu Rzemiosła ul. Św. Katarzyny 9/11
W każdy 3 poniedziałek miesiąca w godz. 18:00 - 19:00 w
siedzibie Cechu Rzemiosła ul. Św. Katarzyny 9/11

Kontakt do Skarbnika

Po kontakcie ze Skarbnikiem kol. Piotrem Hadrysiakiem Tel: 507 145 971 Proszę o SMS - skontaktuje się .
Biuro Sklepu Bobas ul. Szosa Lubicka 164A wyłączając soboty i niedziele.

Aktualne Stawki Opłat

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2022 r.
zgodnie z Uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 21.10.2017 r. i
Uchwałą nr 361/IX/2021 z dnia 18.09.2021 r. Zarządu Głównego PZW.
Sprawdzisz tu.

Opłaty przez Internet

Masz możliwość opłacenia zezwolenia przez Internet wybierająć ten sposób kliknij tu:
INSTRUKCJA PŁATNOŚCI ZA ZEZWOLENIA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU

OPŁATY ELEKTRONICZNE

Pamiętaj aby wybrać Koło Wędkarskie "K-3 Policja i Rzemiosło"

https://rejestr.pzw.torun.pl


Kontakt : policjairzemioslo@gmail.com :© Wojtek Motycki